Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga - Swarzędz

Stowarzyszenie
Nowa Wspólna Droga
ul. Grudzińskiego 18 A/8
62-020 Swarzędz
KRS: 0000371003
tel. 605-319-650
e-mail:
nowawspolnadroga@gmail.com

 
   
 

Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga
     
  Aktualności  
  O nas  
  Projekty 2015  
  Projekty 2014  
  Projekty 2013  
  Projekty 2012  
  Projekty 2011  
  Konferencje  
  Partnerzy  
  Media o nas  
  Kontakt  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 

PROJEKTY zrealizowane w 2013 r.

W 2013 r. Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga" realizuje projekty:

1.

Kryzys - szansa na zmanę


Program przewiduje udzielanie specjalistycznej pomocy zgłaszającym się rodzinom w potrzebie. Pomoc będzie świadczona w formie konsultacji i poradnictwa rodzinnego dla rodzin z trudnościami wychowawczymi, w sytuacjach kryzysowych, borykających się z długotrwałą chorobą/ zaburzeniem/ niepełnosprawnością dziecka, w itp.,

Konsultacji udzielają:
Konsultacje i poradnictwo rodzine:
- psycholog, pedagog, psychoterapeuta terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej,
- lekarz med. specjalista psychiatrii dzieci, młodzieży, dorosłych,

Konsultacje dla par i mediacje rodzine:
- mediator rodzinny, psycholog.


Projekt skierowany jest do rodzin z powiatów: gnieźnieńskiego, poznańskiego i wrzesińskiego. Projekt dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

2.

Kobiecość bez nałogów i przemocy


Projekt przeznaczony jest dla mieszkanek miasta Gniezna.

Jest to cykl warsztatów korekcyjnych, obejmujących elementy profilaktyki, psychoedukacji oraz psychoterapii dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych, dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W programie przewidziane są warsztaty:
,,Interwencja wobec osoby uzależnionej i stosującej przemoc" - 5 modułów,

Program korekcyjny dla kobiet uzależnionych i współuzleżnionych.
,,Warsztat budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i wychowania" - 3 moduły.

Program prowadzony jest na terenie NZOZ "Diamed" Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, ul. Żuławy 9 w Gnieźnie.

Program sfinansowany przez Miasto Gniezno.3.
Powrót do korzeni - siła rodziny w walce z nałogiem

Program dla dzieci i młodzieży eksperymentującej z alkoholem
lub po inicjacji alkoholowej

Projekt przeznaczony dla gnieźnieńskich rodzin z dziećmi w wieku gimnazjalnym i licealnym, adresowany jest do osób i rodzin dotkniętych problemem nadużywania środków psychoaktywnych lub uzależnienia od alkoholu, internetu, hazardu, gier komputerowych i innych rodzajów uzależnienia i współuzależnienia. Ma uczyc sposbów rozwiązywania konfliktów, poprawiać relacje rodzinne.

W programie przewidziane są dwa rodzaje warsztatów:

- warsztaty fotograficzne dla gimnazjalistów z rodzicami pt "Foto Pasja", na których zostaną wykonane profesjonalne fotografie rodzinne sporządzone po kursie fotograficznym prowadzonym przez profesjonalnego fotografa, a praca terapeutyczna, odbywająca sie w trakcie przygotowywania tych zdjęć, pod okiem specjalistów terapii rodzin będzie nakierowana na zadania mające poprawić komunikację między dziećmi i rodzicami.

- warsztaty dla licealistów z rodzicami pt "Nie kręć, filmuj!"podczas, których uczestnicy oprócz poszerzenia wiedzy o fotografii będą kręcić film na temat rozwiązywania konfliktów, jakie zdarzają się w każdym domu, a związane są z problemami wynikającymi ze skłonności młodzieśy do nadmiernego uśywania komputerów, gier i innych środkow uzależniających.

- Kolejnym działaniem w tym programie będzie udostępnienie punktu konsultacyjnego dla rodzin z Gniezna, w którego ramach porad udzielać będą: policjant, prawnik, psychiatra/ terapia rodzin, mediator/ terapia rodzin, pedagodzy / terapia uzależnień, pracownik socjalny.

Program prowadzony jest na terenie NZOZ "Diamed" Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, ul. Żuławy 9 w Gnieźnie.

Program sfinansowany przez Miasto Gniezno.4.

Zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci

Od września do listopada 2013 r. Stowarzyszenie przeprowadziło 12 bezpłatnych warsztatów zdrowego żywienia dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu 3 gmin powiatu poznańskiego, gminy: Dopiewo, Komorniki, Stęszew.

Warsztaty przeprowadzono w następujących placówkach:
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach
- Publiczne Przedszkole "Kraina Talentów" w Komornikach
- Przedszkole Samorządowe w Rosnówku i Szreniawie
- Przedszkole Publiczne w Konarzewie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach
- Przedszkole Publiczne "Zielone Żabki" w Komornikach.

W warsztatach wzieło udział 246 dzieci.

Podczas warsztatów dzieci:
- poznały zasady zdrowego żywienia,
- dowiedziały się, dlaczego warto zdrowo jeść,
- poznały skutki nieprawidłowego odżywiania się oraz jak smacznie zastępować ‘"niezdrowe" – "zdrowym",
- stworzyły „rysunkowy list” do rodziców o zdrowych posiłkach,
- wspólnie z prowadzącą dietetyczką - panią Justyną Nowaczyk - przygotowały zdrowo zbilansowany poczęstunek, który następnie wspólnie spożyły.
Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy „Kucharza zdrowego jedzenia” wraz z zestawem jadłospisów na poprawnie zbilansowane posiłki – również przydatnym dla rodziców.

    Artykuł ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Komornikach |więcej>>|

Dziękujemy dyrektorom placówek oraz wychowawcom za życzliwość
i pomoc w realizowaniu warsztatów.

Projekt sfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego.5.

Rodzina bez nałogów

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:
- profilaktyczne warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego,
- szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
- prelekcja dla nauczycieli z zakresu rozpoznawania zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży oraz skutecznej pomocy dziecku i rodzinie.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Powiatu Wrzesińskiego.

 
 


 


6.

Metamorfozy
- program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym poprzez zdobycie nowych umiejętności spędzania wolnego czasu i poprawę włąsnego wizerunku.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z terenu miasta Gniezna. Warsztaty prowadzone są w:

NZOZ "Diamed"
Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
ul. Żuławy 9, 62-200 Gniezno
tel. 794-055-600, 61/ 425-04-55
www.diamedpzp.pl

Zapraszamy do udziału w warsztatach:

1) Warsztaty artystyczne "Młody Artysta":
W trakcie warsztatów młodzież nauczy się techniki decoupage, projektowania i wytwarzania biżuterii, tworzenia ozdób świątecznych z masy solnej, malowania kartek okolicznościowych.

2) Warsztaty muzyczne "Muzyka spod Tatr"
Prowadzone przez zespół góralski Trebunie Tutki z Zakopanego.
Młodzież wraz z rodzicami będzie uczyć się tańców i przyśpiewek góralskich, grać na tradycyjnych instrumentach, nauczy się kroków tańca góralskiego i elementów sztuki ludowej.

3) Warsztaty sportowe Tai Chi
Zajęcia sportowe Tai Chi wykorzystujące aspekty starodawnej chińskiej sztuki walki. Praca nad koordynacją, wytrzymałością, i harmonią pomiędzy umysłem i ciałem. Dobra zabawa i nauka technik rozładowywania nadmiernego napięcia emocjonalnego.

4) Warsztaty teatralne "Moje Dwie Twarze"
Dla osób z pasją twórczą, których rozpiera energia. Rozwój własnych zainteresowań poprzez teatr. Nauka wyrażania emocji i komuniakcji z wykorzystaniem form teatralnych. Reżyserowane przez aktora-profesjonalistę.

5) Warsztaty fotograficzne
Dla poszukiwaczy piękna zaklętego w kadrze - nauka fotografowania w teorii i praktyce - prowadzone przez zawodowego fotografa z użyciem profesjonalnego sprzętu ze studia fotograficznego.

Projekt sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gniezno

 

 

7.

Mądry rodzic - zdrowsze dziecko
- warsztaty edukacyjne dla rodziców/ opiekunów z dziedziny profilaktyki uzależnień i pozytywnych wzorców wychowania

Zapraszamy rodziców/opiekunów, w tym rodziców przeżywających dylematy czy problemy wychowawcze (zwłaszcza w przypadku, gdy ich dzieci wykazują zaburzenia zachowania i trudności emocjonalne, istnieje ryzyko sięgania po środki psychoaktywne oraz w przypadku takich dzieci, z którymi rodzice/opiekunowie nie radzą sobie dostatecznie dobrze). Warsztaty mają charakter profilaktyczno-edukacyjny.
Odbywaja się w szkołach 3 miastach województwa wielkopolskiego:

Gnieźnie, Swarzędzu, Wrześni.

Warsztaty mają za zadanie:
- dostarczenia rodzicom/opiekunom szerokiej i fachowej wiedzy z zakresu uzależnień,
- przeszkolenie rodziców w zakresie pozytywnych wzorców wychowania dzieci z uwzględnieniem możliwości rozwojowych oraz potrzeb dzieci, a także ich ew. dysfunkcji;
- zapoznać rodziców z różnymi rodzajami substancji uzależniających i ich działaniem, efektami oraz skutkami zażywania ich przez dzieci i młodzież,
- nauczyć rodziców rozpoznawać moment, kiedy dziecko sięga po środek psychoaktywny,
- dostarczenia rodzicom informacji na temat najczęstszych przyczyn sięgania dzieci i młodzieży po środki uzależniające,
- dostarczyć wiedzy rodzicom o dostępie do specjalistów, poradni, instytucji, świadczących pomoc w obliczu zagrożenia uzależnieniem.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego

   
 
     
    © 2012 Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga"