Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga - Swarzędz

Stowarzyszenie
Nowa Wspólna Droga
ul. Grudzińskiego 18 A/8
62-020 Swarzędz
KRS: 0000371003
tel. 605-319-650
e-mail:
nowawspolnadroga@gmail.com

 
   
  Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga
     
  Aktualności  
  O nas  
  Projekty 2015  
  Projekty 2014  
  Projekty 2013  
  Projekty 2012  
  Projekty 2011  
  Konferencje  
  Partnerzy  
  Media o nas  
  Kontakt  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
























 

 

 
  Programy 2012  
  OSIEM PROJEKTÓW w 2012 r.  

Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga" w 2012 roku zrealizowało 8 projektów z obszarów:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałaniu uzależnieniom,
- pomocy dla rodzin z trudnościami oraz dla rodzin w kryzysie,
- specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i dorosłych,
- aktywizacji osób w wieku senioralnym,
- promocji zdrowia.

W roku 2012 na realizację naszych programów otrzymaliśmy dofinansowanie z 4 źródeł:
- Miasto Gniezno - 3 dotacje,
- Powiat Poznański - 2 dotacje,
- Samorząd Wojewówdztwa Wielkopolskiego - 2 dotacje,
- Wojewoda Wielkopolski - 1 dotacja.

Dziękujemy!

 

Szczegóły dotyczące projektów zrealizowanych w 2012 r.:

1. Kryzys - szansa na zmianę - specjalistyczne wsparcie dla rodzin zagrożonych rozstaniem lub inną trudną sytuacją życiową - woj. wielkopolskie (Września, Gniezno, Swarzędz)
więcej

2. Spokojny rodzic - szczęśliwe dziecko - woj. wielkopolskie (Września, Gniezno, Swarzędz)
więcej

3. "Szczęśliwa mama - jest spokojna i zadbana" - program profilaktyczny i edukacyjno-korekcyjny dla osób współuzależnionych - Gniezno
więcej

4. Program edukacyjno- terapeutyczny ,,STOP!- ZADŁUŻENIU" dla osób zadłużonych w efekcie uzależnień, wyuczonej bezradności, wykluczenia społecznego - Gniezno
więcej

5. Wiedzieć, rozumieć, wzmacniać - Gniezno
więcej

6. Specjalistyczny program diagnostyki i terapii zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych dla młodszych dzieci z terenu powiatu poznańskiego - Powiat Poznański
więcej

7. Zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci - interaktywne warsztaty dla dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych - Powiat Poznański
więcej

8. Zdrowy Senior - program profilaktyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych oraz rehabilitacji społecznej osób starszych - woj. wielkopolskie (Września, Swarzędz)
więcej

   
WIEDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ! - GNIEZNO

WIEDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ! - to akcja na rzecz poprawy sytuacji gnieźnieńskich rodzin, borykających się z problemem przemocy.

Udzielano pomocy z zakresu zdrowia psychicznego, rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych w sytuacjach kryzysowych.
Beneficjenci mogli skorzystać z

punktu konsultacyjnego, gdzie porad udzielali: pedagog, pracownik socjalny, psychoterapeuta uzależnień, specjalista do spraw przemocy, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy.

cyklu spotkań dla rodziców dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych:

- "Cyberprzemoc w dobie uzależnienia od Internetu",

- "KAŻDY WYGRYWA - wykorzystanie Treningu Behawioralnego Oikos Plus© w wychowaniu dziecka",

- "Profilaktyka nadużycia seksualnego-wychowanie dziecka zgodnie z prawidłowym tempem rozwoju, by czerpać radość z seksualności",

- "Trening asertywności pomocny w mówieniu NIE - przemocy

Program prowadzono w okresie od 05.09.2012 do 30.11.2012 na terenie
Poradni Zdrowia Psychicznego Diamed, ul. Żuławy 9, Gniezno, tel. 61/425-04-55 oraz gimnazjów gnieźnieńskich.

W ramach projektu zorganizowano również
Konferencję interdyscylinarną pt "Oddalmy przemoc w rodzinie"
oraz Imprezę integracyjno - kulturalną dla rodzin.

Celem konferencji było poszerzanie świadomości społecznej w obszarze zjawiska przemocy oraz promowanie metod wychowawczych pozbawionych działań przemocowych. W konferencji weźmie udział pięciu prelegentów - specjalistów z zakresu terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapii, psychologii, pedagogiki, medycyny. Podczas wykładów zaprezentowane zostaną mechanizmy przemocy domowej oraz metody jej zapobiegania.

Program zrealizowany został dzięki finansowemu wsparciu Miasta Gniezna.

    Ulotka Stop przemocy w rodzinie Ulotka Stop przemocy w rodzinie

Patrnerzy projektu:
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan - Gniezno
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Komenda Powiatowa Policji
Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie

   

"SZCZĘŚLIWA MAMA - JEST SPOKOJNA I ZADBANA" - GNIEZNO

Program „Szczęśliwa mama – jest spokojna i zadbana” to cykl warsztatów korekcyjnych które objęły psychoedukację oraz terapię (w nurcie poznawczym i humanistycznym) dla kobiet depresyjnych, oraz zawierający zajęcia edukacyjne i stymulujące rozwój dla ich dzieci. Na cały program zożyły się się 2 cykle warsztatów równocześnie realizowanych – jeden dla mam, drugi dla dzieci. Dzieci w wieku od 3 – 10 lat w czasie warsztatów dla mam będą pod opieką specjalistów, prowadzących zajęcia ruchowe i zabawy zapewniających im optymalny rozwój i stymulację różnorodnych umiejętności.

1. Warsztaty dla mam:
,,Warsztat budowania poczucia własnej wartości”
Program rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych.

2. Warsztaty dla dzieci w wieku 3 - 10 lat


Nadrzędnym celem programu było umożliwienie osobom z rodzin z problemem uzależnień uzyskania specjalistycznej pomocy. Pisząc o „osobach z rodzin” myślimy o dzieciach, młodzieży i dorosłych, a w szczególności myślimy o matkach wychowujących małe dzieci, które są z powodu braku oparcia w uzależnionych partnerach unieruchomione w domu w myśl nadrzędnej i słusznej idei dobrego macierzyństwa. Matki te wielokrotnie rezygnują z dostępnych na rynku gnieźnieńskim porad oferowanych przez niektóre instytucje, z powodu trudności w powierzeniu dzieci komuś innemu na czas swoich zajęć.

Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga" realizując ten program realizowało następujące cele:
- zapewniono kobietom samotnie (bez oparcia emocjonalnego i wielokrotnie bez obecności fizycznej partnerów) wychowującym dzieci - dostęp do specjalistów zajmujących się leczeniem depresji, specjalistów od uzależnień oraz do pedagogów i psychologów dziecięcych;
- stworzono warunki do poprawy funkcjonowania i usprawnienia rozwoju uczestniczek oraz do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych związanych z uzależnieniem, współuzależnieniem, osamotnieniem, bezradnością w rodzinie, brakiem perspektyw, brakiem chęci życia poprzez diagnozę, poradnictwo, warsztaty, edukację, elementy terapii rodzin, rehabilitację oraz treningi.

Program prowadzono od 01.06.2012 do 30.11.2012 na terenie NZOZ "Diamed" Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, ul. Żuławy 9, Gniezno, tel. 61 / 425-04-55.

Program zrealizowano dzięki dotacji Miasta Gniezna.

   
"STOP! ZADŁUŻENIU" - GNIEZNO

MIESZKAŃCY GNIEZNA brali udział w programie edukacyjno-terapeutycznym ,,STOP!- ZADŁUŻENIU” dla osób zadłużonych w efekcie uzależnień, wyuczonej bezradności, wykluczenia społecznego.
To cykl programowy obejmujących zajęcia indywidualne i grupowe, który realizowany był w formie wykładów, warsztatów i prelekcji dla osób zadłużonych, w skutek uzależnień lub niedostosowania społecznego.

Osoby potrzebujące mogły skorzystać z:

1. Punktu Konsultacyjnego - pomoc prawnika i pracownika socjalnego.
2. Grupy edukacyjnej i doradztwa szczegółowego.
3. Warsztatów z pracy psychologicznej nad specyfiką zadłużenia prowadzonego przez specjalistę psychoterapii uzależnień.

Program prowadzono na terenie NZOZ "Diamed" Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, ul. Żuławy 9, Gniezno

Program sfinansowany przez Miasto Gniezno.

   
SPOKOJNY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO

Rodzice z okolic Gniezna, Swarzędza i Wrześni, w szczególności którzy
- przeżywają trudności wychowawcze,
- czują się nadmiernie obciążeni lub samotnie wychowują dzieci,
- doświadczają trudności w związku z problemami zachowania u swoich dzieci,
wzięli udział w warsztatach dla rodziców.
Warsztaty odbywały się w Swarzędzu, Gnieźnie i Wrześni od września do listopada 2012.

1 WARSZTATY DLA RODZICÓW:
Gniezno, Września, Swarzędz
To cykl 8 warsztatów dla rodziców mających dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Warsztaty uczą:
- jak unikać problemów wychowawczych,
- jak postępować, gdy dziecko ma problemy z zachowaniem,
- jak radzić sobie z nadmiernym obciążeniem, z emocjami i stresem w wycho-
waniu dziecka, np. w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci,
- jak poczuć się pewnie i swobodnie w roli rodzica.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach rodzice mogli nabrać zaufania do swoich decyzji
i sposobów postępowania z dzieckiem.
Uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia cyklu warsztatów dla rodziców.

W programie:
- zajęcia prowadzone przez psychologa/pedagoga,
- porady z zakresu psychologii dziecka i wychowania,
- informacje dotyczące problemów i zaburzeń wieku dziecięcego,
- porady dla obciążonych rodziców - jak zadbać o siebie.

W trakcie warsztatów zapewniono opiekę nad małymi dziećmi.

2 WARSZTATY TWÓRCZOŚCI RODZINNEJ: Gniezno, Września

W ramach projektu w 2 miastach przeprowadzono również 4-godzinne zajęcia z arteterapii, rozwijające zdolności manualne i kreatywność, skierowane do dzieci i ich rodziców/opiekunów.
Warsztaty były odkrywaniem rodzinnych talentów i były twórczą podróżą pokoleń.

W programie:
- tworzenie warzywno-owocowego ludzika,
- magiczne koraliki - projektowanie i tworzenie biżuterii,
- własnoręcznie zrobione ozdobne drzewko całoroczne z mchu,
- kartki z życzeniami na różne okazje.

Warsztaty były bezpłatne. Organizator zapewnił materiały.

3 BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI: Gniezno, Września, Swarzędz

W ramach projektu Spokojny Rodzic-Szczęśliwe Dziecko przeprowadzono również 3 szkolenia z zakresu umiejętności rozpoznawania symptomów dziecka zaniedbanego, krzywdzonego, wykorzystywanego seksualnie w 3 miastach:

SWARZĘDZ - 13.11.2012
GNIEZNO - 22.11.2012
WRZEŚNIA - 26.11.2012

Tematyka szkolenia wzbudziłą duże zainteresowanie: w sumie w 3 miastach w szkoleniu wzięło udział ponad 150 uczestników: głównie nauczycieli, pedagogów i pschologów szkolnych.

Szkolenie prowadzili specjaliści z dziedziny psychologii, psychiatrii, pedagogiki. Szkolenie było bezpłatnie.

Program "Spokojny Rodzic - Szczęśliwe Dziecko" przeprowadzony został dzięki finansowemu wsparciu z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

   

KRYZYS - SZANSA NA ZMIANĘ

W okresie od maja do listopada 2012 we Wrześni, Swarzędzu i Gnieźnie Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga oferowało pomoc specjalistów dla rodzin z zakresu zdrowia psychicznego, rozwiązywania problemów rodzinnych, wychowawczych, małżeńskich oraz mediacji w sytuacjach kryzysowych.

W ramach działania poradni skorzystać można było z pomocy w zakresie:
- konsultacji psychologicznych,
- poradnictwa rodzinnego i pomocy terapeutycznej,
- mediacji rodzinnych.

Pomoc psychologiczna, psychiatryczna i terapeutyczna skierowana była do osób, rodzin, par, poszukujących pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych, partnerskich, życiowych.

Mediacje rodzinne były skierowane do par, małżeństw, rodzin pozostających w konflikcie lub w sytuacji dotyczącej rozstania / rozwodu, mających trudności w uzyskaniu satysfakcjonującego porozumienia lub pozostających w innych sytuacjach kryzysowych.

Konsultacje odbywały się:
Września:
Poradnia Zdrowia Psychicznego NSZOZ CEDROMED, ul. Opieszyn 10, II piętro, Centrum Medyczne koło "Biedronki".
Swarzędz:
siedziba Stowarzyszenia Nowa Wspólna Droga, ul. Grudzińskiego 18A/8 (parter bloku) i Pracownia Rehabilitacji Funkcji Poznawczych.
Gniezno:
Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych NZOZ DIAMED, ul. Żuławy 9, Gniezno.

Porady dla rodzin przeprowadzono dzięki dofinansowaniu
Wojewody Wielkopolskiego.

   
ZDROWY SENIOR

program profilaktyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych oraz rehabilitacji społecznej osób starszych

Osoby po 50 roku życia w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie NOwa Wspólna Droga uczestniczyły w treningach pamięci oraz warsztatach rozwoju osobistego.
Warsztaty prowadzone były w Swarzędzu i Wrześni od czerwca do listopada 2012.

SWARZĘDZ - warsztaty pamięci
Warsztaty pamięci przeznaczone były dla osób po 50 roku życia, które:
- chcą ćwiczyć pamięć i koncentrację, by zapobiegać ewentualnym problemom,
- odczuwają pogorszenie pamięci z powodów emocjonalnych lub innych problemów,
- przebyli udar, depresję, mają rozpoznanie zaburzeń otępiennych, miażdżycę
tętnic mózgowych lub inne problemy wpływające niekorzystnie na pamięć,
- mają inne wskazania lekarskie do rehabilitacji funkcji poznawczych.

WRZEŚNIA - warsztaty rozwoju osobistego

W programie:
- ćwiczenie pamięci i koncentracji,
- nauka radzenia sobie ze stresem i obciążeniami życiowymi,
- wsparcie w przeżywaniu trudnych emocji,
- ćwiczenia relaksacyjno-usprawniające.

Warsztaty przeprowadzono dzięki finansowemu wsparciu z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


   
 

DIAGNOZA I TERAPIA AUTYZMU, ZESPOŁU ASPERGERA
I INNYCH ZABURZEŃ DZIECIĘCYCH


Specjalistyczny program diagnostyki i terapii zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych dla młodszych dzieci z terenu powiatu poznańskiego

 
 

Program w szczególności skierowany był do dzieci z podejrzeniem lub diagnozą:
- autyzmu, zespołu Aspergera lub zaburzeń ze spektrum autyzmu,
- ADHD lub innych zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń uwagi i koncentracji,
- zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym dziecka (w przedszkolu, szkole, w domu), mającym trudności w przyswajaniu reguł społecznych,
- problemów emocjonalnych, lękowych.

Z pomocy skorzystały rodziny dzieci, które:
- przejawiają problemy zachowania, emocjonalne, problemy funkcjonowania społecznego - bez diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- przejawiają ww. problemy i istnieje podejrzenie zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale diagnoza nie została jeszcze postawiona,
- mają określoną diagnozę i potrzebują terapii.


Diagnoza, terapia indywidualna oraz grupowa dzieci odbywała się w siedzibie Stowarzyszenia oraz Pracowni Rehabilitacji Funkcji Poznawczych w Swarzędzu, ul. Grudzińskiego 18 A/8 (mapa dojazdu).


Projekt został dofinansowany przez Powiat Poznański

 
 
   
 
 
WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA DLA DZIECI
 
 

W okresie wrzesień - listopad 2012 Stowarzyszenie przeprowadziło 12 bezpłatnych warsztatów zdrowego żywienia dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli - chętnych było więcej niż to zaplanowano w projekcie.

W tym roku z warsztatów mogły skorzystać dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z 4 miast powiatu poznańskiego: Mosiny, Puszczykowa, Suchego Lasu, Swarzędza.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom placówek oraz nauczycielom-opiekunom grup - za życzliwość, zainteresowanie i pomoc w przeprowadzeniu warsztatów.


Więcej o I edycji projektu w 2011>>

Projekt sfinansowany przez Powiat Poznański

 
     
    © 2012 Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga"