Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga - Swarzędz

Stowarzyszenie
Nowa Wspólna Droga
ul. Grudzińskiego 18 A/8
62-020 Swarzędz
KRS: 0000371003
tel. 605-319-650
e-mail:
nowawspolnadroga@gmail.com

 
   
 
Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga
     
  Aktualności  
  O nas  
  Projekty 2015  
  Projekty 2014  
  Projekty 2013  
  Projekty 2012  
  Projekty 2011  
  Konferencje  
  Partnerzy  
  Media o nas  
  Kontakt  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
  Programy 2011 - zrealizowane

W 2011 roku Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga" otrzymało 6 dotacji samorządowych, co pozwoliło zrealizować poniższe programy z zakresu ochrony zdrowia, terapii, pomocy społecznej, promowania zdrowego stylu życia.
 
  WARSZTATY DLA OSÓB PO 50. ROKU ŻYCIA
ORAZ DLA OPIEKUNÓW CHORYCH OSÓB STARSZYCH
   więcej>
 
  WARSZTATY DLA SENIORÓW Z ZAKRESU ZDROWEGO ODŻYWIANIA SIĘ ORAZ WARSZTATY RELAKSACYJNO-USPRAWNIAJĄCE   więcej>  
  WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA DLA DZIECI   więcej>  
  "BEZ PRZEMOCY, BEZ NAŁOGÓW"   więcej>  
  TERAPIA UZALEŻNIEŃ   więcej>  
  WARSZTATY TERAPEUTYCZNE DLA SWARZĘDZKICH SENIORÓW   więcej>  
     
     
     
     
 

WARSZTATY DLA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA
ORAZ DLA OPIEKUNÓW CHORYCH OSÓB STARSZYCH
PROGRAM lipiec-grudzień 2011

Prowadzenie zajęć warsztatowo - terapeutycznych dla osób starszych, potrzebujących rehabilitacji funkcji poznawczych i rehabilitacji społecznej oraz działania wspierające dla ich opiekunów1. W warsztatach terapeutycznych wzięły udział osoby powyżej 50. roku życia z terenu województwa wielkopolskiego. Warsztatom przyświecały cele:

- zapobieganie procesowi starzenia się przez treningi pamięci i koncentracji,
- nauka dbania o kondycję psychiczną po 50. roku życia,
- rehabilitacja osób z problemami pamięci i koncentracji,
- wsparcie dla osób z problemami nastroju i kondycji psychicznej,
- rehabilitacja społeczna osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem Alzheimera, otępienia lub innej choroby psychicznej.

Warsztaty odbywały się w Swarzędzu w salach terapeutycznych Poradni Zdrowia Psychicznego - ul. Grudzińskiego 18A/8.

2. Równolegle zorganizowano warsztaty psychoedukacyjne i wspierające dla członków rodzin bądź opiekunów osób starszych z terenu województwa wielkopolskiego, borykających się z trudami codziennej opieki nad chorą osobą starszą. Warsztaty adresowane były głównie do rodzin zajmujących się dłogotrwale opieką nad chorym starszym członkiem rodziny (np. chorym na Alzheimera, inne choroby otępięnne i somatyczne).

Celem warsztatów dla opiekunów było:
- nauka radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, obciążeniem fizycznym i psychicznym,
- wsparcie w przeżywaniu trudnych emocji,
- nauka ćwiczeń relaksacyjno-usprawniających,
- wsparcie emocjonalne ze strony innych uczestników,
- wspólne poszukiwanie środków zaradczych w trudach długotrwałej opieki nad chorym.

Warsztaty odbywały się w 2 miastach Wielkopolski:
- w Swarzędzu w salach terapeutycznych Poradni Zdrowia Psychicznego - ul. Grudzińskiego 18A/8,
- we Wrześni w salach terapeutycznych Poradni Zdrowia Psychicznego Cedromed, przy ul. Opieszyn 10.

Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 
  WARSZTATY DLA SENIORÓW Z ZAKRESU ZDROWEGO ODŻYWIANIA SIĘ ORAZ WARSZTATY RELAKSACYJNO-USPRAWNIAJĄCE  
 

 

PROGRAM wrzesień-grudzień 2011

Zdrowy Senior - warsztaty dla seniorów z zakresu zdrowego odżywiania się, warsztaty ruchowe z elementami psychoedukacji

W warsztatach wzięłu udział osoby powyżej 50. roku życia z terenu Powiatu Poznańskiego. Program warsztatów obejmował:

1. SPOTKANIA Z DIETETYKIEM (6 spotkań), na których uczestnicy:
- dowiedzieli się, co jest szczególnie instotne w odżywianiu się po pięćdziesiątce,
- zasięgnęli fachowych wskazówek na temat żywienia w chorobie,
- otrzymali pomoc w naprawie błędów żywieniowych,
- otrzymali indywidualne plany żywieniowe.


2. Zajęcia RELAKSACYJNO-USPRAWNIAJĄCE (7 zajęć), na uktórych uczestnicy:
- poznali ćwiczenia pogłębiające oddech,
- poznali ćwiczenia reaksacyjne zapobiegające skutkom stresu,
- poznali ćwiczenia z elementami terapii tańcem i ruchem poprawiające wydolność ogólną, koordynację, wzmacniające stawy i mięśnie, wpływające na poprawę nastroju,
- poznali tańce w kręgu i tańce etniczne.

Warsztaty odbywały się w Swarzędzu w salach terapeutycznych Poradni Zdrowia Psychicznego - ul. Grudzińskiego 18A/8 oraz na sali gimnastycznej.

Projekt był współfinansowany przez Powiat Poznański


 
 


WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA DLA DZIECI

 
 


Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga" było organizatorem interaktywnych warsztatów "Zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci".

PROGRAM zrealizowano w okresie wrzesień - grudzień 2011 w przedszkolach i szkołach powiatu poznańskiego. W warsztatach prowadzonych przez specjalistę dietetyki wzięło udział 242 dzieci z następujących placówek:

- Przedszkole "Jarzębinka" w Swarzędzu,
- Przedszkole nr 4 w Swarzędzu,
- Szkoła Podstawowa w Czerwonaku
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy,
- Szkoła Podstawowa w Kostrzynie,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu.

Dyrekcji szkół i przedszkoli oraz wychowawcom poszczególnych oddziałów składamy serdeczne podziękowania za współpracę.    

Projekt sfinansowany został przez Powiat Poznański


 
 "BEZ PRZEMOCY, BEZ NAŁOGÓW"

 
 

Dzięki współpracy z Urzedem Miejskim w Gnieźnie Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga" mogło przeprowadzić specjalistyczny program profilaktyki i leczenia uzależnień dla mieszkanców miasta i gminy Gniezno.

PROGRAM sierpień-grudzień 2012

Cykl programów "BEZ PRZEMOCY, BEZ NAŁOGÓW":
- Program korekcyjny dla sprawców przemocy
- Program dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi
- Program "Uzależnienia od internetu"Program obejmował działania:
1. Trening Zmiany Agresywnych Postaw - program dla sprawców przemocy.
2. Zajęcia korekcyjne z dziedziny uzależnień w formie warsztatowo - wykładowej dla uczniów kl. I i II gimnazjalnych i ich rodziców.
3. Terapia rodzinna dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych, internetu, gier komputerowych oraz ich rodzin.
4. Terapia grupowa dla rodzin współuzależnionych (rodziny/rodzice uzależnionej młodzieży od środków psychoaktywnych, internetu, gier komputerowych).

Działania były prowadzone na terenie Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - NZOZ "Diamed" w Gnieźnie oraz wybranych placówkach oświatowych w Gnieźnie).
Dyrekcjom oraz nauczycielom zaangażowanych szkół składamy serdeczne podziękowania za współpracę.

Projekt był współfinansowany przez Miasto Gniezno 
 
TERAPIA UZALEŻNIEŃ
   
 


PROGRAM kwiecień - grudzień 2011

Program profilaktyki i terapii uzależnień od dopalaczy, środków psychoaktywnych, internetu, gier komputerowych, alkoholu


W ramach programu przeprowadzono następujące działania skierowane do mieszkańców gminy Swarzędz:
1) Szkolenia edukacyjne z zakresu uzależnień dla nauczycieli,
2) Zajęcia dla rodziców z dziedziny profilaktyki uzależnień u dzieci i młodzieży,
3) Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, internetu i hazardu dla uczniów klas 6 SP oraz uczniów gimnazjów,
4) Terapia grupowa dla uzależnionych i ich rodzin.


W programie wzięli udział nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Wodziczki w Swarzędzu oraz Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu.

Dyrekcji szkół oraz pedagogom składamy serdeczne podziękowania za współpracę.

Projekt był współfinansowany przez Gminę Swarzędz


 
 

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE DLA SWARZĘDZKICH SENIORÓW
 
 

PROGRAM kwiecień - grudzień 2011

Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem

Program obejmował przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób w wieku senioralnym:
- z problemami/zaburzeniami funkcji poznawczych,
- z problemami/zaburzeniami psychicznymi,
a także psychoedukację dla rodzin osób z dysfunkcjami, chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Celem programu było:
- przyczynienie się do większej akceptacji choroby psychicznej i zaburzeń otępiennych w środowisku uczestnika oraz w szerszej społeczności,
- zapobiegania nawrotom choroby przez podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności osób chorych i ich rodzin ;
- opóźnienia procesów degradacji i dysfunkcjonalności społecznej uczestników poprzez prowadzenie aktywnej rehabilitacji funkcji poznawczych,
- redukcja negatywnych emocji oraz trening przydatnych w życiu kompetencji społecznych i interpersonalnych - dzięki uczestnictwu w warsztatach terapeutycznych,
- uwrażliwienie uczestników, ich rodzin oraz społeczności na stresujące wydarzenia życiowe jako czynniki spustowe nawrotów choroby,
-celem nadrzędnym programu była ogólna poprawa jakości życia chorych, osób zagrożonych chorobą i ich rodzin.

Projekt był współfinansowany przez Gminę Swarzędz

 
 

 

   
  
     
    © 2012 Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga"